Pellet z certyfikatem czy bez?

Pellet z certyfikatem czy bez?

Zdecydowanie bardziej różnorodny jest agropellet, do którego produkcji używa się pozostałości po produkcji: zbóż, kukurydzy, lnu, ziół, chmielu, rzepaku, wierzby energetycznej oraz surowców z innych źródeł, w tym biomasy z terenów zielonych i nieużytków.

Trzecim, najbardziej atrakcyjnym energetycznie, a także najczęściej wykorzystywanym w tzw. energetyce rozproszonej jest pellet drzewny. Do jego wyrobu wykorzystywane są trociny, ścinki, a nawet kora drzew. Co oczywiście ma wpływ na jego jakość, kaloryczność i cenę. Teoretycznie pellet wyprodukowany czy to z odpadków z drzew iglastych, czy liściastych w tych samych warunkach produkcyjnych powinien niewiele się różnić. Jednak ze względu na większą zawartość żywic pellet z drzew iglastych jest bardziej kaloryczny.

Do niedawna rozróżniano kilka rodzajów pelletu:

Certyfikat DINplus

Certyfikat DINplus to dla klienta gwarancja wynikająca ze stałego monitoringu procesu produkcji zapewniającego stałą, powtarzalna, wysoką jakość oraz gwarancja, że pellet został wyprodukowany z odpadów – czystych trocin, bez dodatków takich jak kora, nieczystości powstające przy produkcji innych elementów drewnianych, bez dodatków chemicznych, które w wyniku spalania mogłyby zanieczyszczać środowisko. Daje on również pewność, że paliwo jest wysokokaloryczne, a urządzenie grzewcze będzie zużywać go tyle, ile potrzebuje dla optymalnego działania systemu. Ważne jest także, że pellet DINplus podczas procesu spalania nie pozostawia odpadów, które mogłyby negatywnie oddziaływać na kocioł powodując jego awaryjność lub skracając jego „żywotność”.

Certyfikat ENplus

Dopiero cztery lata temu zwrócono uwagę na to, że brakuje faktycznej normy obowiązującej we wszystkich krajach UE – producentach pelletu. Wówczas wprowadzono certyfikat ENplus (zgodny z normą EN-14961-2 oraz klasy A1 – dla pelletu drzewnego używanego dla kotłów, pieców, palników i kominków oraz A2 – dla pelletu drzewnego z większą ilością zawartości popiołu dla urządzeń o dużej mocy. Pellet przemysłowy oznaczono certyfikatem EN B). Oznaczenie ENplus oprócz wysokiej jakości, uwzględnia także kryteria zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa dostaw.

Od 1 sierpnia 2015 r. obowiązują nowe wymagania dotyczące certyfikacji. Konieczność zmian wymusił szybki rozwój rynku, nie tylko w zakresie produkcji, ale także opakowalnictwa. Wzrósł eksport międzynarodowy. Pojawiły się firmy handlujące wybranymi wyselekcjonowanymi rodzajami pelletu. W trosce o jakość produktu niezbędnym okazało się wprowadzenie zmian w zasadach certyfikacji.

Podsumowując

Użytkownik, który spala w kotle pellet certyfikowany DINplus – na pewno spędzi mniej czasu w kotłowni na czyszczeniu pieca. I zagospodarowywaniu popiołu, który może być doskonałym nawozem. Ma pewność, że paliwo to nie jest szkodliwe dla środowiska (i dla domowników) oraz, że jego ewentualne problemy z piecem uda się rozwiązać na zasadach zawartych w gwarancji urządzenia. Oczywiście można korzystać także z pelletu niecertyfikowanego, ale dojście do tego, który jest najlepszy może być ryzykowne.

Źródło:
https://magazynbiomasa.pl/pellet-z-certyfikatem-czy-bez-dlaczego-ma-to-znaczenie/